Klik hier voor onze Linkedin pagina Klik hier voor onze Twitter pagina


Bureau Switch in zorg met de samenleving

Francisca Zantingh is de ondernemende inspirator achter Bureau Switch. 

Francisca is een sociaal maatschappelijk ondernemer die op een creatieve, inspirerende en vooral een realistische  manier sociale vraagstukken weet om te zetten in nieuwe initiatieven die er toe doen.Francisca heeft lef en weet waarvoor zij staat.  

Bureau Switch zet zich op een eigentijds en innovatieve manier  in voor het sociaal domein en organisaties in het sociale segment. Wij zijn vernieuwende denkers en doeners. Wij denken vanuit kansen en mogelijkheden. Wij zijn de  verbindende schakel tussen strategie, beleid en uitvoering en spreken de  taal van de verschillende disciplines.

De samenleving is enorm in beweging. Om in die beweging mee te gaan, is een andere kijk op en invulling van dienstverlening nodig waarbij  denken,durven,dromen en doen centraal staan. 

Naast de sociaal maatschappelijke vraagstukken zet Francisca zich ook in voor gastvrije zorg. Zij wil het gastvrijheidsvirus verspreiden en dit doet zij op een geheel eigentijdse en inspirerende manier binnen haar eigen Brasserie onderdeel van Lang Leve Thuis. 

Wilt u Bureau Switch inzetten bij  sociale vraagstukken  of Francisca uitnodigen als spreker dan kunt u contact opnemen 

Thema's waarvoor u Francisca kunt uitnodigen  als spreker zijn:

- Gastvrije zorg 

- Eigen regie

- Mantelzorg www.langlevethuis.nl

info@bureauswitch.nl 

mobiel 06-29587377